जडित फिनन्ड ट्यूब

  • Studded Finned Tube Energy-Efficient Heat Exchange Component

    जडित फिनन्ड ट्यूब ऊर्जा-दक्ष ताप विनिमय घटक

    स्टडहरूलाई बिजुली प्रतिरोधी वेल्डिङ प्रयोग गरेर ट्यूबहरूमा वेल्ड गरिएको छ, उच्च गुणस्तरको वेल्डहरू उत्पादन गर्दछ।जडित ट्यूबहरू प्रायः पेट्रोकेमिकल प्लान्टहरूमा तातो स्थानान्तरण प्रणालीहरूमा फिनन्ड ट्यूबहरूको प्राथमिकतामा प्रयोग गरिन्छ, जहाँ सतह फोहोर ग्याँस वा तरल पदार्थहरू जस्ता धेरै संक्षारक वातावरणमा परेको हुन्छ।यी ट्यूबहरू आक्रामक सामग्रीहरू प्रतिरोधी हुनुपर्छ र बारम्बार सफा गरिनुपर्छ।